- Komerční sdělení -finance
DomůZahradaMalináře poškozují maliny i ostružiny

Malináře poškozují maliny i ostružiny

Mezi významnější škůdce malin a ostružin (ostružin) patří malinář šedý a malinář plstnatý. Oba druhy jsou u nás hojně rozšířeny. Poškozují vyvíjející se plody malin a ostružin.

Brouci se objevují na jaře, koncem dubna a v květnu, a vyhledávají květiny různých ovocných dřevin či kvetoucí pampelišky. Na nich se živí pylem, přičemž obžírají pylnice a pestíky květin. Jakmile začnou maliny a ostružiny kvést, brouci se stěhují do jejich květin a poškozují je. Někdy obžírají i listy a neotevřené poupata květů; poškozené květiny usychají.

Brouci se líhnou z kukel na podzim a přezimují ve stádiu dospělců v půdě. Jsou asi 4 milimetry dlouhé, světle hnědé barvy a hustě ochlupené. Samičky asi týden po páření kladou dovnitř květů po jednom vajíčku, přičemž je lepí na nitky tyčinek, na pylnice nebo na pestíky. Jedna samička naklade do 40 vajíček.

Larvy se obvykle líhnou až po odkvětu květů, proto se živí vnitřní částí plodů, kde vyžírají lůžka budoucích plodů i jednotlivé peckovičky, tedy části celého souplodí.

Plody se pak špatně vyvíjejí, zakrnívají a za deštivého počasí lehce hnijí. Larvy jsou světle hnědé a dlouhé asi 8 milimetrů. Dospělé larvy vypadávají z plodů ven a zalézají do půdy do hloubky až 0,1 metru.

Tady si staví hliněnou komůrku na zakuklení. Některé se zakuklují už koncem léta nebo začátkem podzimu, a ještě v témže roce se líhnou brouci, které vylézají z půdy na jaře příštího roku. Ostatní larvy zůstávají v komůrkách v půdě až do následujícího podzimu.

Teprve potom se zakuklují a později se líhnou brouci, které však vylézají z půdy až na další jaro. Proto má škůdce najednou generaci vyvíjející se jeden nebo dva roky.

Škodlivost daného škůdce představuje požer listů na jaře brouky, který však bývá zanedbatelný, dále poškození květních poupat brouky, které zasychají nebo se z nich vyvinou jen drobné a zdeformované plody, a poškození plodů housenkami, které zakrnívají, špatně se vyvíjí napadáno houbovými chorobami a hnijí.

Celková škodlivost malinářů je však nízká, protože k přemnožení by potřebovaly větší souvislé plochy plantáží malin a ostružin, a u drobnopěstitelů nemají vhodné podmínky k přemnožení.

Nepřímou ochranou je důkladný sběr ještě nepřezrálých zdravých plodů. Také je vhodné poškozené plody odstranit a zlikvidovat is larvami. Při chemické ochraně by v případě silných opakovaných výskytů více let po sobě mohl připadat v úvahu postřik v době před kvetením, ale momentálně není povolen žádný přípravek proti uvedenému škůdci.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek