- Komerční sdělení -finance
DomůFinanceJak získat tisíce eur na zlepšování kvality škol?

Jak získat tisíce eur na zlepšování kvality škol?

Medzi top témy v každej organizácií, školy nevynímajúc, patrí otázka získania financií na dlhodobo udržateľné, kvalitné fungovanie a neustále sa zlepšovanie, ktoré bude motivovať a inšpirovať zamestnancov aj samotných žiakov a študentov. Jednou z možností, ktoré ponúkajú prostriedky na financovanie takéhoto rozvoja škôl a vzdelávacích inštitúcií, je program Erasmus+.

„Keď som v roku 2008 nastúpila do zamestnania na tejto škole, nemali sme žiadne skúsenosti s projektmi… Podarilo sa mi presvedčiť kolegov, aby sme išli do toho… Otvorili sme sa svetu. Spoznávame partnerov a krajiny na základe osobnej skúsenosti, nielen z učebníc a videí,“ hovorí Zuzana Peternai, riaditeľka Gymnázia Petra Pázmaňa v Nových Zámkoch.

V roku 2021 začalo nové sedemročné obdobie programu Erasmus+. Rozpočet programu sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím takmer zdvojnásobil a ponúka tak omnoho viac príležitostí na objavovanie sveta medzinárodného vzdelávania. Úlohu v tomto objavovaní vôbec nehrá vek, keďže Erasmus+ nie je určený iba pre vysokoškolákov. „Za posledných 10 rokov vďaka technike a projektovým činnostiam rozvíjame tzv. mäkké zručnosti žiakov ako spolupráca, kritické myslenie, plánovanie, prezentačné a digitálne zručnosti, kreativitu a podobne. Vzájomná výmena skúseností s medzinárodnými partnermi nás posúva ďalej a núti k neustálej aktualizácii našich postojov k vyučovaniu a k modernizácii vo všetkých oblastiach vzdelávania,“ dodáva Zuzana Peternai.

Zvyšovať svoju kvalifikáciu môžu učitelia od materských cez základné, stredné, vysoké školy po inštitúcie v rámci celoživotného vzdelávania, ako aj pracovníci s mládežou. A ako na mobilitu, keď nám pandémia kazí plány alebo hľadáme flexibilnejšie spôsoby spolupráce? Erasmus+ podporuje aj virtuálne vzdelávanie. Pre tých, ktorí majú čas a možnosť rozšíriť si virtuálne vzdelávanie o fyzické vycestovanie, program ponúka aj zmiešané mobility. Do zahraničia môžete vycestovať nielen za štúdiom, no aj za získaním praktických skúseností z prvej ruky počas odborných stáží, kurzov alebo workshopov.

To využila aj Kristína Rosová, študentka réžie dokumentárneho filmu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Leto 2021 strávila v menšej lokálnej firme v Brne s názvom Hygset, kde sa zaoberala tvorbou krátkych reklám a reklamných spotov na výrobok, ktorý firma predáva. „Mojou úlohou bola spolupráca na tvorbe námetov a scenárov reklám, napísanie technického scenára reklamy, následne zrealizovanie natáčania a nakoniec reklamu aj postprodukčne spracovať, aby bola pripravená na uverejnenie na sociálnych sieťach a stránkach firmy. Nikdy nie je na škodu mať v životopise uvedenú zaujímavú pracovnú skúsenosť cez program Erasmus+, práve naopak, myslím si, že nám to môže veľmi pomôcť pri hľadaní budúcej práce,“ hovorí Kristína Rosová.

(zdroj: archív K. Rosovej)

Medzinárodné skúsenosti v rámci programu Erasmus+ ponúkajú študentom možnosti získať (nielen) zaujímavé skúsenosti do životopisu pred naštartovaním profesionálnej kariéry, no zlepšovať sa aj v cudzích jazykoch. „Erasmus+ projekty sme na začiatku využívali iba pre najlepších angličtinárov. No teraz to ani zďaleka nie je tak. Sú pre všetkých… Pre základnú komunikáciu stačí aj priemerná znalosť angličtiny. Tú si práve môžu zlepšiť počas pobytu v zahraničí, keď si v rodine, v ktorej sú ubytovaní, uvedomia, že sa s jej členmi mohli viac a lepšie porozprávať,“ hovorí Viviána Bieliková z osemročného Gymnázia A. Vrábla v Leviciach

Na Slovensku zastrešujú celý projektový cyklus programu Erasmus+ dve národné agentúry: SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, ktorá pokrýva sektory školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vzdelávania dospelých a vysokoškolského vzdelávania a IUVENTA – Národná agentúra programu Erasmus+ pre mládež a šport zastrešuje neformálne vzdelávanie mládeže. Práve teraz sú otvorené nové príležitosti na získanie financií pre realizáciu projektov. Neváhajte ich využiť.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek